GODZINY PRACY


Biblioteka

PONIEDZIAŁEK

WTOREK            

ŚRODA                

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

(LW 8:00 - 14:00)

(LW 8:00 - 14:00)

(LW 8:00 - 14:00)

(LW 8:00 - 14:00)

(LW 8:00 - 14:00)


Czytelnia

PONIEDZIAŁEK

WTOREK            

ŚRODA                

CZWARTEK

PIĄTEK

12:25 - 14:35

7:45 - 8:45

7:30-10:30; 11:25-14:25

8:00 - 11:20

8:50 - 11:20

(MP 12:25-14:35)

(MP 7:45-8:45)

(MP 7:30-10:30; 11:25-14:25)

(MP 8:00-11:20)

(MP 8:50-11:20)