ARCHIWUM

ROK SZKOLNY 2015/2016


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

 W tygodniu, gdy Cała Polska Czytała Dzieciom (29.05-3.06.2016 r.), grupa uczennic z kl. 1dg i 2dg

zaprezentowała przedszkolakom w bibliotece miejskiej bajkę i kilkanaście zagadek. Dzieci znakomicie poradziły sobie z zadawanymi przez uczniów pytaniami do tekstu.

W tych samych dniach na poszczególnych lekcjach.w naszej szkole uczniowie czytali fragmenty

ulubionych utworów Przy braku propozycji lektur ze strony uczniów do akcji włączali się nauczyciele. Czytali uczniowie z klas: 1eg, 2dg, 2cg, 1c, 1e, 2d. Najbardziej urozmaicony zestaw tekstów wybrała klasa 2d pod opieką pani Ewy Poznańskiej. Uczniowie z kl. 2d wybierali nie tylko teksty, ale i miejsce do czytania: w klasie, w plenerze. W sprawozdaniu z akcji uczniowie napisali:

Dzięki temu spotkaniu odkryliśmy swoje wnętrze, pomogło nam to zbliżyć się do siebie.

Z pewnością wzięlibyśmy udział w tej akcji ponownie ponieważ, kto czyta książki, żyje podwójnie, a nasza klasa jeszcze nigdy nie była taka cicha i skupiona”.


ŻYJ ZDROWO Z MIKOŁAJEM

W grudnia 2015 roku gościliśmy z grupą uczniów z klas 3d gimnazjum (5 osób) i 2c liceum (8 osób)

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Żorach. Zaprezentowaliśmy tamtejszym wychowankom przedstawienie „Żyj zdrowo z Mikołajem” połączone ze wspólnym śpiewaniem piosenek. Po przedstawieniu młodzież naszej szkoły i wychowankowie ośrodka bawili się, razem tańcząc, wykonując prace związane z obchodami Dnia św. Mikołaja.

Te spotkania nie należą do łatwych. Uczą nas wszystkich szacunku do drugiego człowieka, kształtują

umiejętność komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi, pomagają młodzieży w wyborze dalszego kierunku kształcenia.

Jaki jest powód naszego zaangażowania we współpracę z w/w ośrodkiem oddają słowa Józefa

Kozieleckiego:

"Wciąż konsekwentnie poszukiwać trzeba odpowiedzi na pytanie, jak mamy, możemy

i powinniśmy żyć wspólnie z osobami niepełnosprawnymi w XXI w., aby mógł nastąpić koniec wieku nieodpowiedzialności, chaosu, wieku gigantycznych przemian cywilizacyjnych

i równocześnie degradacji osobowości jednostki".


GIMNAZJUM I LICEUM DLA NAJMŁODSZYCH W BIBLIOTECE

 We wtorek 26 kwietnia gościliśmy z grupą uczniów z kl. 2dg i 1dg w filii nr 1 Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Żorach. Przybyłym tam przedszkolakom zaprezentowaliśmy przedstawienie pt. „Czarownica Higienica”. Z kolei 11 maja kl.. 1e w tym samym miejscu dla najmłodszych czytelników wystąpiła „Z bajką bezpiecznie”. To już czwarta taka akcja w tym roku szkolnym. Kolejna odbędzie się w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Chętnych zapraszamy do współpracy.

Pamiętajmy, że czytanie uruchamia wyobraźnię, a z nią wszystko jest możliwe.